girti

girti
1 gìrti, -ia, gýrė 1. tr. kelti kieno gerąsias puses, aukštinti, garbinti: Gyrė valstiečiai vasarą P.Cvir. Ji dainavo tada vakarėly, ir visi gyrė ją P.Cvir. Kiekvienas savo gìria . Aš tai negaliu gìrti K. Ir jas (klumpes) mūsų tėvų tėvai gìrt nenorėjo K.Donel. Ką ten gìrti nègiriamą daiktą Pg. Buvo giriamà gryčia (garbinga, gero vardo) Ėr. Gìriamas daktaras Ėr. Idant mus girtų̃ DP31. Tenai girtinas kuoras apaštalų DP543. ^ Darbas meistrą gìria Ar. Gera prekė pati save giria J.Jabl. Kas gìria, kitam skiria Nj. Kas savo nègiria, tą iš turgaus varo Nj. Kas savęs negira, į tą perkūnas spira Dr. Negirk dienos be vakaro M.Valanč. Negìrk pradžią, gìrk pabaigą Plk. Negirk mitulio, girk dveigį, treigį Šd. Giriamas geras, skalbiamas baltas J.Jabl. Būk girtinas, bet nesigirk Vlkj. 2. refl. didžiuotis: Daugelis karvedžių mėgdavo girtis savo armijų nenugalimumu A.Vencl. Žiūriuos, jau nebesigiria savo Arvyduku A.Vien. Visur šviesūs žmonės savo kalba girias Gmž. Gýreis, mergužėle, neraudojusi – kod raudoni veideliai? JV373. Tavimi girsiuos ir linksminsiuos A.Baran. Gyrės puodas netaukuotas kaip tas turtingočius Žem. Juo, o ne patys savim girkimės DP24. | prk.: Pagramančio žemė nesigiria našumu P. Cvir. ^ Su juokiančiais juokis, su giriančiais nesigirk J.Jabl. Ir giras it višta, kiaušį padėjusi Pln. \ girti; apsigirti; atgirti; įgirti; išgirti; nugirti; pagirti; pergirti; prigirti; sugirti; užgirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • girti — gi̇̀rti vksm. Tėvas gýrė sūnų už darbštùmą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • girti — 2 gìrti, sta, o intr. J nusigerti, apsvaigti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girtitelis — girtìtelis, ė adj. (1), girtitelỹs, ė̃ (34a) J.Jabl žr. girtintelis: Boba girtìtelė J. Tėvas girtitelys, nosim pamėlynavusia, šurmuliavo po aslą Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girtimas — girtìmas sm. (2) → 2 girsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Upendranath Ashk — (Hindi: उपेन्द्रनाथ अश्क, Upendranāth Aśk; * 14. Dezember 1910 in Jalandhar, Punjab; † 19. Januar 1996[1][2]) war ein indischer Schriftsteller, Journalist und Verleger, der zunächst auf Urdu, ab der 1930er Jahre auf Hindi schrieb. Er hinterließ… …   Deutsch Wikipedia

  • išgirti — 1 išgìrti, ìšgiria, išgyrė tr. labai girti: Ana buvo visų išgirta Rk. Ona – visų išgirtà darbinykė Kt. Išgìrta giesmininkė Nm. Mūsų kaimo išgìrta boba Vl. Ta siuvėja visų išgìrta Šk. Agota išgìrta mūs kaimo audėja Plk. Mano Marytė –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liaupsinti — liaupsinti, ina, ino tr. K 1. psn. Mž134, DP461 garbinti, girti: Vislab ir visur, kaip girdit, liaupsino Pričkų K.Donel. Žmona … visų liaupsinama SD11. Prabočiai mūsų liaupsino dievus A1884,51. Savo balseliu liaupsin bei garbin BPII98. 2. Gs iron …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugirti — 1 nugìrti, nùgiria, nugyrė tr. 1. išgirti: Tėvas vaiką nugìrdavo J. Žmonių nugirtas daktaras Kn. nugìrta n.: Anas priemanus – jau čia nugìrta visų žmonių Prng. 2. per daug girti: Jis kad girs, tai nugir̃s, o kad peiks, tai nupeiks Vlk. Jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • su — 1 sù praep. su instr. R, R411, MŽ, Sut, K, M, J, NdŽ, KŽ I. draugės santykiams reikšti. 1. žymint veiksmo antrąjį veikėją (gyvą būtybę ar daiktą): Barbė su Pime dainavo pašukų dainą K.Donel. Važiavę dviejuos žmogus su pačia savo BM58(Žb). Dvieja …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įgirti — 1 įgìrti, į̃giria, įgyrė tr. 1. žr. 1 girti 1: Ne tasai, kuris patis save įgiria ..., yra pagarbintas DP491. 2. Š gyrimu įpiršti: Įgyrė man tą karvę, o čia ne taip jau gera Slm. Aš įgyriau brolį dėdei, t. y. įkolijau J. Įgyrė kai ožką Vaičionis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”